Provádění analýz rizik v reakci na varování NÚKIB o hrozbě v oblasti kybernetické bezpečnosti | Next Generation Security Solutions

Provádění analýz rizik v reakci na varování NÚKIB o hrozbě v oblasti kybernetické bezpečnosti

NGSS zajišťuje provedení nebo podporu při provedení analýzy rizik dle metodiky NÚKIB k varování ze dne 17.12.2018.

Varování se týká subjektů, které spadají pod zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) (dále jen „ZKB”). Tyto subjekty jsou povinny se touto hrozbou dále zabývat a zohlednit ji v analýze rizik.

Cílem analýzy rizik je v tomto případě určit případné bezpečnostní riziko související s užíváním prostředků ke kterým se vztahuje varování. Na základě zjištění analýzy rizik budou navržena bezpečnostní opatření a bude upřesněno zda, a za jakých podmínek je možné předmětné technické nebo programové prostředky i nadále používat.

 

 Zaujala Vás naše nabídka?

Neváhejte nás kontaktovat a budeme se těšit na spolupráci.

Kontaktujte nás