Naše řešení problematiky GDPR | Next Generation Security Solutions

Naše řešení problematiky GDPR

1. Srovnávací analýza

 • Jak plníme požadavky GDPR
 • Jak jsou zapojeny části organizace
 • Jaké a kde máme osobní údaje

2. Plán dosažení souladu s GDPR

 • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Prioritizace změn

3. Implementace změn

 • Obsazení rolí
 • Změny v procesech
 • Změny v ICT technologiích
 • Změny ve smlouvách

V čem to musíme řešit ?

Ale toto je správné pořadí !

ICT

 • Řízení přístupu
 • Ukládání dat
 • Logování
 • IDS/IPS
 • SIEM/SOC
 • Kryptografie
 • Sítě
 • Mobilní zařízení
 • Fyzická bezpečnost ICT
 • Zálohování
 • Antivirová ochrana
 • Řízení kontinuity
 • CCTV

Procesy

 • Pořizování OÚ
 • Odstraňování OÚ
 • Změny OÚ
 • Přenos OÚ
 • Hlášení incidentů
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Posouzení vlivu na ochranu OÚ
 • Spolupráce s dozorovým úřadem

Právní

 • Souhlas subjektů
 • Zaměstnanecké smlouvy
 • Smlouvy s dodavateli
 • Smlouvy se zpracovateli OÚ
 • NDA

1. Srovnávací analýza

 • Jak plníme požadavky GDPR
 • Jak jsou zapojeny části organizace
 • Jaké a kde máme osobní údaje

2. Plán dosažení souladu s GDPR

 • Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Prioritizace změn

3. Implementace změn

 • Obsazení rolí
 • Změny v procesech
 • Změny v ICT technologiích
 • Změny ve smlouvách
V čem to musíme řešit ?

ICT

 • Řízení přístupu
 • Ukládání dat
 • Logování
 • IDS/IPS
 • SIEM/SOC
 • Kryptografie
 • Sítě
 • Mobilní zařízení
 • Fyzická bezpečnost ICT
 • Zálohování
 • Antivirová ochrana
 • Řízení kontinuity
 • CCTV

Procesy

 • Pořizování OÚ
 • Odstraňování OÚ
 • Změny OÚ
 • Přenos OÚ
 • Hlášení incidentů
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • Posouzení vlivu na ochranu OÚ
 • Spolupráce s dozorovým úřadem

Právní

 • Souhlas subjektů
 • Zaměstnanecké smlouvy
 • Smlouvy s dodavateli
 • Smlouvy se zpracovateli OÚ
 • NDAZaujala Vás naše nabídka?

Neváhejte nás kontaktovat a budeme se těšit na spolupráci.

Kontaktujte nás