O společnosti | Next Generation Security Solutions

Zaměřujeme
se na …

Bezpečnost informačních procesů a ochranu informačních aktiv ve firmách a státních organizacích

Kontaktujte nás

O společnosti

Vize NGSS je nabízet zákazníkům vysoce odborné služby profesionálních konzultantů v oblasti zabezpečení informačních aktiv.

Next Generation Security Solutions s.r.o. (NGSS) je česká společnost poskytující služby specialistů v oblasti řízení a nastavování bezpečnostních procesů, implementace bezpečnostních služeb a projektového řízení. Společnost nabízí svým zákazníkům zcela ojedinělý koncept komplexního technologicky nezávislého řešení v oblasti řízení a správy bezpečnosti informací. Přestože byla společnost založena teprve v roce 2016, jejími zakladateli a členy realizačního týmu jsou ti nejzkušenější konzultanti a techničtí specialisté, působící v oboru minimálně 15 a více let.

NGSS se specalizuje na poskytování služeb vysoce odborných specialistů schopných prokázat se všemi významnými profesními certifikacemi, jako jsou CISSP, CISM, CISA, ISSMP, ISMS Lead Auditor, PRINCE 2, ITIL, TOGAF a dalšími. Komplexní a systémový postup našich konzultantů Vás dovede k souladu s GDPR a navrhne veškeré potřebné procesy a technologie využitelné zároveň v oblastech Kybernetické bezpečnosti. Spolupracujeme s mnoha významnými zadavateli v oblasti odborných posudků, due dilligence, bezpečnostních auditů, přípravy zadávacích dokumentací, bezpečnostních analýz, nápravných opatření i právního poradenství. Dalším významným pilířem našich služeb je služba SOC (security operation center), která zahrnuje mj. role pro ISMS podporu a poradenství, outsourcing role pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO – Data Privacy Officer), produktově nezávislou analyticko-operativní schopnost při řešení incidentů na základě výstupů z nástrojů SIEM, atp.

V neposlední řadě jsou Vám naši odborníci připravení poskytnout jednorázové služby penetračního testování informačních systémů a ICT infrastruktury, řešení pro zabezpečení před ztrátou dat DLP (Data Loss Prevention) a poradenství v oblasti nasazení a provozu systémů pro šifrování dat.GDPR

ZKB

ISMS

BLOG

SOC

O společnosti

Next Generation Security Solutions s.r.o. (NGSS) je česká společnost poskytující služby specialistů v oblasti řízení a nastavování bezpečnostních procesů, implementace bezpečnostních služeb a projektového řízení. Společnost nabízí svým zákazníkům zcela ojedinělý koncept komplexního technologicky nezávislého řešení v oblasti řízení a správy bezpečnosti informací. Přestože byla společnost založena teprve v roce 2016, jejími zakladateli a členy realizačního týmu jsou ti nejzkušenější konzultanti a techničtí specialisté, působící v oboru minimálně 15 a více let.

Zaujala Vás naše nabídka?

Neváhejte nás kontaktovat a budeme se těšit na spolupráci.

Kontaktujte nás